Władze Gminy

Wójt Gminy - Andrzej Dutkowski
Zastępca Wójta - Roman Jaworski
Sekretarz - Iwona Przybylska
Skarbnik - Franciszek Popek

Schemat Organizacyjny 

Wójt Gminy     Radca Prawny
Skarbnik Zastępca Wójta Sekretarz Wójt
Referat Finansowo-Budżetowy Referat Inwestycji i Infrastruktury Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Stanowisko ds. poboru podatków i opłat lokalnych (2 etaty) Stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr Stanowisko ds. rolnictwa i działalności gospodarczej
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych (2 etaty) Stanowisko ds. inwestycji Stanowisko ds. dowodów osobistych i archiwum Stanowisko ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
    Stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych Stanowisko ds. ochrony środowiska
    Stanowisko ds. informatyki i promocji Stanowisko ds. planowania przestrzennego
    Stanowisko ds. techniczno-kancelaryjnych Stanowisko ds. gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym
    Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej  

Rada Gminy Bolesławiec

     Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Skład Rady Gminy Bolesławiec VI kadencji

Bogusław Uziej - Przewodniczący Rady Gminy
Michał Gajewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Józef Hunek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Komisja Rewizyjna
Grażyna Łucka - Przewodniczący
Henryk Borucki - Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Zatylny - Sekretarz Komisji
Andrzej Miżdal
Wojciech Weselak

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wojciech Weselak - Przewodniczący
Marek Biegacz - Zastępca Przewodniczącego
Józef Hunek

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Andrzej Chudzik - Przewodniczący
Andrzej Miżdal - Zastępca Przewodniczącego
Michał Gajewski
Emanuel Janiec

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Henryk Borucki - Przewodniczący
Ryszard Kaprawy - Zastępca Przewodniczącego
Leszek Berny
Andrzej Szwedo

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Odsłon artykułów:
457299

Wspierają nas

1587525
dzisiaj
wczoraj
w tym tygodniu
tydzień wcześniej
w tym miesiącu
miesiąc wcześniej
razem
1011
1208
1011
1573240
25693
63392
1587525

twoje IP: 3.229.142.175
Czas serwera: 2020-01-19 15:00:00

Inne informacje