Radni Gminy

    Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Skład Rady Gminy Bolesławiec VI kadencji
Bogusław Uziej Przewodniczący Rady Gminy
Michał Gajewski Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Józef Hunek Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Komisja Rewizyjna
Grażyna Łucka Przewodniczący
Andrzej Miżdal Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Zatylny Sekretarz Komisji
Henryk Borucki  
Wojciech Weselak  
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wojciech Weselak Przewodniczący
Marek Biegacz Zastępca Przewodniczącego
Józef Hunek  
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Andrzej Chudzik Przewodniczący
Emanuel Janiec Zastępca Przewodniczącego
Michał Gajewski  
Andrzej Miżdal  
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Henryk Borucki Przewodniczący
Ryszard Kaprawy Zastępca Przewodniczącego
Leszek Berny  
Andrzej Szwedo  
Krystian Miżdal  
Odsłon artykułów:
504074

Wspierają nas

1731033
dzisiaj
wczoraj
w tym tygodniu
tydzień wcześniej
w tym miesiącu
miesiąc wcześniej
razem
430
2114
6434
1707883
430
59836
1731033

twoje IP: 3.235.30.155
Czas serwera: 2020-04-01 06:34:26

Inne informacje